Intelligent bilagscanning: En beretning fra den kommende revolution i bogholderiet

0.00

Intelligent scanning af bilag er en teknik, der kan spare både tid og penge i alle virksomheder. Selvom teknikken er moden, billig og tæt på fejlfri, så er udbredelsen overraskende lille.

Bilagscan, der tilbyder en cloud-baseret løsning til scanning af bilag, skulle bruge et whitepaper, der i et let forståeligt sprog forklarer kunderne fordelene ved teknikken.

TBK Consult løste opgaven.

SKU: TBK-WIPA-066 Categories: , Tag:

Description


Forskning viser, at selv om ny teknologi beviseligt kan forbedre produktiviteten dramatisk, så er det langt fra alle mennesker, der frådende kaster sig over de søde sager.

Allerede i 1960’erne opdagede en amerikansk professor i agrarøkonomi, hvordan landmænd tøvede med at ibrugtage ny teknologi, selvom de kendte til nyskabelserne, og på trods af at fordelene allerede var veldokumenterede. De fleste hang mere eller mindre i bremsen og ventede på, at flere skulle tage de første skridt. Andre hang så længe i bremsen, at de først reagerede umiddelbart før de blev udkonkurreret. Ja, nogle nåede faktisk ikke at reagere, før det var for sent.

Iagttagelserne blev afprøvet i andre brancher og bekræftede mønsteret. Ny teknologi har, på trods af veldokumenterede fordele, en overraskende lang udbredelsestid.

Fænomenet, der på engelsk kaldes for ”the law of diffusion of innovation” er så velforankret i vores adfærd, at det faktisk udgør en trussel mod de virksomheder, der opfinder og modner ny teknologi, idet de kan have vanskeligt ved at finde tilstrækkeligt mange kunder hurtigt nok til, at deres investeringer kan forrentes fornuftigt.